48 605 913 713

               i 

 czujesz się bezpiecznie. 

SYSTEM WENTYLACJI POŻAROWEJ (ODDYMIANIE)

Gazy toksyczne wydzielające się podczas pożaru najbardziej zagrażają osobom przebywającym w ich zasięgu. Badania wykazują że większość ofiar pożarów umiera wskutek zatrucia gazami toksycznymi oraz bardzo wysokiej temperatury. Również straty materialne powstałe wskutek zadymienia mogą być bardzo wysokie. Podniesienie bezpieczeństwa osób przebywających w obiekcie zagrożonym jest możliwe między innymi poprzez montaż odpowiedniego systemu wentylacji i oddymiania pomieszczeń i klatek schodowych.    Odprowadzenie dymu i ciepła z obiektów w trakcie pożaru zwiększa bezpieczeństwo podczas ewakuacji ludzi jak i podczas prowadzenia przez jednostki straży pożarnej akcji ratowniczo- gaśniczych.

           

            Sercem systemu wentylacji pożarowej to centrala oddymiania. Czujniki  po wykryciu dymu lub wzrostu temperatury przekazują sygnał do centrali a ta  za pomocą urządzeń wykonawczych takich jak: siłowniki elektryczne, wentylatory, trzymaki elektomechaniczne uruchamia procedurę oddymiania i wentylacji pożarowej (np. otwiera okno, otwiera drzwi wejściowe do klatki schodowej, zamyka drzwi na poszczególnych kondygnacjach, włącza wentylatory oddymiające, otwiera klapy dymowe, wyłącza wentylację bytową,  itp.).

 

            Systemy wentylacji pożarowej możemy podzielić na dwie główne grupy:

    •  grawitacyjne sterowane elektrycznie lub pneumatycznie
    •  mechaniczne służące do usuwania dymu i ciepła (wentylatory oddymiające) oraz zapobiegające zadymieniu (np. kutyna dymowa, drzwi pożarowe).

           

 

            Nasza firma oferuje państwu zaprojektowanie, montaż i konserwację systemów oddymiania

takich producentów jak: D+H , POLON-ALFA, MERCOR, AFG.

 

 

 

ZAPRASZAMY DO KORZYSTANIA Z NASZYCH USŁUG.