48 605 913 713

               i 

 czujesz się bezpiecznie. 

SYSTEMY SYGNALIZACJI POŻAROWEJ

 

           Jednym ze sprawdzonych sposobów zabezpieczenia się przed pożarem oraz jego skutkami jest instalacja urządzeń służących do wykrywania pożaru we wstępnej fazie jego powstawania.  

Urządzenia te to czujki pożarowe, centrala sygnalizacji pożarowej, sygnalizatory oraz urządzenia wykonawcze zapobiegające rozprzestrzenianiu się pożaru oraz ułatwiające ewakuację.

 

            Systemy Sygnalizacji Pożarowej  stosuje się dla zabezpieczenia obiektów użyteczności publicznej, takich jak: szpitale, kina, szkoły, hale handlowe, obiekty sportowe, zakłady produkcyjne ,hotele, biurowce, itp.

 

            System Sygnalizacji Pożarowej składa się z czujek optycznych reagujących na dym , czujek temperaturowych reagujących na wzrost temperatury, czujek płomienia wykrywających płomień palących się materiałów niewydzielających dymu oraz ręcznych ostrzegaczy pożarowych w skrócie nazywanych ROP-ami. Sygnał wykrycia pożaru z czujki lub przycisku ROP przekazywany jest do centrali sygnalizacji pożarowej, która według schematów i procedur alarmowania powiadamia ochronę, właściciela, lub straż pożarną ale przede wszystkim za pomocą sygnalizatorów powiadamia osoby przebywające w zagrożonym obiekcie aby mogły bezpiecznie się ewakuować. Dodatkowo SSP może sterować innymi urządzeniami i systemami: opuszczać kurtyny pożarowe, zamykać drzwi pożarowe, uruchamiać system oddymiania pomieszczeń i klatek, włączać dźwiękowy system ostrzegawczy ( DSO) jak również sterować systemami gaszenia.

 

            Nasza firma oferuje projektowanie, montaż oraz konserwację systemów sygnalizacji pożarowej zarówno dużych jak i małych obiektów. Posiadamy wiedzę i uprawnienia wymagane do zajmowania się elektronicznymi instalacjami sygnalizacji pożarowej. Posiadamy certyfikaty producentów systemów takich jak: POLON-ALFA , SIEMENS, BOSCH, UTC FIRE & SECURITY.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAPRASZAMY DO KORZYSTANIA Z NASZYCH USŁUG.