48 605 913 713

               i 

 czujesz się bezpiecznie. 

SYSTEMY DETEKCJI GAZÓW

Elektroniczne systemy detekcji gazów sygnalizują pojawienie się niebezpiecznych stężeń gazów toksycznych, wybuchowych, tlenu i freonów . Po wykryciu gazów mogą włączać różne urządzenia wykonawcze ograniczające lub niwelujące zagrożenie wybuchem lub zatruciem. Odcięcie dopływu gazu za pomocą zaworu elektomagnetycznego, wyłączenie obwodów elektrycznych, włączenie wentylacji w celu zmniejszenia stężenia gazów toksycznych i wybuchowych, powiadomienie za pomocą sygnalizatorów optyczno-akustycznych obsługi lub pracowników o zagrożeniu to zadanie dla systemu detekcji gazów.

            Na rynku dostępne są przenośne i stacjonarne urządzenia do pomiaru i wykrywania niebezpiecznych stężeń gazów. W przypadku stosowania urządzeń przenośnych należy przeprowadzić odpowiednie szkolenie pracowników i egzekwować ich stosowanie.

 

             Systemy stacjonarne działają w sposób ciągły, bez stałej obsługi pracowników co jest zaletą ich stosowania.  Aby stacjonarny system detekcji gazów spełniał swoje zadanie  powinny być spełnione następujące  warunki:

  • właściwy dobór czujników i urządzeń dostosowany do warunków panujących w monitorowanym obiekcie,
  • prawidłowy montaż czujników przewidujący miejsca prawdopodobnego gromadzenia się gazów, ruch powietrza, miejsca otworów wentylacyjnych oraz łatwy dostęp do urządzeń,
  • właściwy montaż urządzeń zgodny z projektem, instrukcjami urządzeń oraz zaleceniami producentów,
  • prawidłowa eksploatacja zgodna z instrukcjami obsługi urządzeń,
  • przestrzeganie okresów konserwacji i kalibracji czujników oraz terminów wymiany akumulatorów,

            Monitorowanie systemów detekcji gazów można zrealizować za pomocą telefonii komórkowej, stacjonarnej lub poprzez sieć komputerową wykorzystującą łącza internetowe. Wykryty alarm w monitorowanym obiekcie można więc przekazywać do służb lub osób które mogą podjąć akcję ratowniczą lub zaradczą. Można również sterować zdalnie systemem lub urządzeniami wykonawczymi.

            Nasza firma oferuje:

  • przeglądy systemów detekcji gazów,
  • kalibracja detektorów gazu,
  • naprawa i serwis systemów detekcji gazów,
  • projektowanie systemów stacjonarnych,
  • montaż systemów detekcji gazów,
  • montaż detektorów domowych tlenku węgla i gazu,
  • doradztwo techniczne,
  • sprzedaż urządzeń.
Serwisujemy systemy detekcji gazów  polskich producentów: GAZEX i POLON ALFA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAPRASZAMY DO KORZYSTANIA Z NASZYCH USŁUG.