48 605 913 713

               i 

 czujesz się bezpiecznie. 

SYSTEMY KONTROLI DOSTĘPU I REJESTRACJI CZASU PRACY

Jednym z najprostszych systemów kontroli dostępu jest klucz i zamek w drzwiach, który uprawnia do wejścia wybrane osoby. Tak samo jest z wielkimi , rozbudowanymi systemami kontroli dostępu jednak urządzenia zastosowane są nieco inne.

 

            Zadaniem nowoczesnego systemu kontroli dostępu jest kontrola przepływu i dostępu osób do obszarów, obiektów, pomieszczeń, urządzeń itp. w określonych schematach czasowych  i regulaminach pracowniczych. Urządzenia wykorzystywane w systemach kontroli dostępu to między innymi:

  • kontrolery mające za zadanie kontrolę wejścia i wyjścia (np. Mechaniczne odblokowywanie drzwi)
  • czytniki kart
  • klawiatury z czytnikami kart
  • czytniki biometryczne
  • zwory elektromagnetyczne
  • elektrozaczepy
  • rygle elektromagnetyczne
  • czujniki magnetyczne
  • interfejsy
  • terminale


 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Korzyści płynące z wykonania systemu KD i RCP to:

 

  • zabezpieczenie obiektu przed dostępem do niego osób niepowołanych,
  • ograniczenie dostępu osób tylko do tych pomieszczeń, z których muszą korzystać,
  • podniesienie bezpieczeństwa danych i urządzeń przechowywanych w strefie chronionej,
  • możliwość lokalizacji osób w obiekcie
  • podniesienie dyscypliny w zakładach pracy,
  • redukcja kosztów ochrony i ubezpieczenia
  • rozliczenie czasu pracy i kontrola obecności,
  • eksport danych do systemów rozliczeniowych, kadrowych itp. ,
  • sprawna ewakuacja pracowników z obiektu w czasie zagrożenia.

 

 

            Identyfikacja osób może odbywać się przy pomocy kart i breloków dostępu (magnetycznych  zbliżeniowych), kodów PIN, odcisków palców i innych metod  biometrycznych.

 

            Nasza firma oferuje projektowanie , montaż, szkolenie administratorów i użytkowników  systemów kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy oraz ich konserwację.

 

 

ZAPRASZAMY DO KORZYSTANIA Z NASZYCH USŁUG.