48 605 913 713

               i 

 czujesz się bezpiecznie. 

SYSTEMY TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ

           Monitoring pozwala na obserwację za pomocą kamer zainstalowanych w obiekcie, na rejestrację obrazu, jego odtwarzanie oraz przesyłanie poprzez sieć i internet do zdalnego podglądu.

            System monitoringu wizyjnego zmniejsza liczbę przestępstw w miejscach objętych kamerami, pomaga w utrzymaniu dyscypliny w szkołach i zakładach pracy. Wspomaga systemy kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy oraz w identyfikacji osób. W wielu przypadkach zwiększa wydajność pracy i bezpieczeństwo BHP. System monitoringu w integracji z systemami płatniczymi w kasach i bankomatach zwiększa bezpieczeństwo transakcji.

 

  Zmniejsza koszty ubezpieczenia obiektów i mienia.

 

            Wśród systemów telewizji przemysłowej dostępnych na rynku można wyróżnić kilka grup:

 

 

    • systemy HD-CVI
    • systemy AHD
    • systemy HD-TVI
    • systemy IP

 

 

            Aby system spełniał swoje zadanie jak najlepiej, przed wykonaniem projektu i kosztorysu musimy dokonać tzw. wizji lokalnej, ustalamy z klientem możliwe zagrożenia i zdarzenia w obiekcie. Jakie zdarzenia mają być rejestrowane i miejsca objęte systemem dozoru wizyjnego. Uzgadniamy również możliwości systemu, oczekiwania klienta – ilość kamer i ich rodzaj, oraz aspekty prawne. Następnie po wykonaniu i sprawdzeniu działania oferujemy stały serwis i konserwacje w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym.

 

            Oferujemy również modernizacje i rozbudowy systemów, a w przypadku analogowych wymianę na systemy HD bez ingerencji w okablowanie. Systemy HD-CVI , AHD, HD-TVI wykorzystują standardowe przewody koncentryczne do przesyłu wizji, audio i sterowania. Modernizację można przeprowadzić stopniowo ale podstawą jest wymiana rejestratora analogowego na wielosystemowy, następnie stopniowo można wymieniać kamery na nowe w rozdzielczości HD, FHD i wyższej.

           

 

ZAPRASZAMY DO KORZYSTANIA Z NASZYCH USŁUG.