48 605 913 713

               i 

 czujesz się bezpiecznie. 

Koncepcja okablowania strukturalnego polega na takim przeprowadzeniu sieci kablowej w budynku, by z każdego punktu telekomunikacyjnego był dostęp do sieci komputerowej (LAN), telefonu, domofonu, tv kablowej,  itp .
            Sposobem uzyskania takiego efektu jest system okablowania budynku posiadający tyle punktów abonenckich aby  ich zasięg obejmował wszystkie obszary, gdzie może zaistnieć potrzeba skorzystania z dostępu do sieci. Według standardów na każde 10 m2 powierzchni biurowej przyjmuje się minimum jeden podwójny punkt abonencki RJ45, jedno gniazdo sieci elektrycznej i jedno sieci elektrycznej dedykowanej. Tak rozwiązany system okablowania pozwala przenieść dowolne stanowisko pracy do wybranego miejsca w budynku i zapewnić jego podłączenie do  systemu komputerowego i telefonicznego przez odpowiednie przełączenie (krosowanie) kabli.

            Wykonujemy instalacje okablowania strukturalnego przez wykorzystanie kabli skrętkowych w  kategoriach  e (klasa D ), kategorii 6 (klasa E ), kategorii 6A (klasa EA ), kategorii 7 (klasa F ), kategorii 7A (klasa FA) oraz światłowodowych (OS2, OM3, OM4).

            Nasza firma dokłada wszelkich starań aby system okablowania był wykonany zgodnie z projektem, naszym doświadczeniem praktycznym i spełniał wszystkie wymagania użytkownika a jego obsługa ograniczona była do niezbędnego minimum.

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Posiadamy certyfikat instalatora systemu okablowania strukturalnego A-LANTEC PLUS z 25-letnią gwarancją producenta. Zgodnie z warunkami producenta "gwarancja jest ważna, gdy instalacja została wykonana zgodnie z międzynarodowymi standardami branżowymi oraz została sprawdzona przez Certyfikowanego Instalatora lub inną jednostkę wskazaną przez A-LAN Technologie, a jej sprawność została potwierdzona odpowiednimi protokołami pomiarowymi."

 

            Certyfikat instalatora okablowania strukturalnego DRAKOM również upoważnia nas do wykonywania instalacji i wystąpienie do producenta o 25- letnią gwarancję systemową.

 

 Do uzyskania gwarancji konieczne są pomiary okablowania strukturalnego.

 

            Mierzone parametry można podzielić na trzy  kategorie:

 

Mechaniczne:

- Wire Map - mapa połączeń

- Lenght - długość badanej linii

Propagacyjne:

- Propagation delay – czas opóźnienia propagacji

- Delay Skew – rozrzut opóźnienia

- Resistance – rezystancja

- Insertion Loss – tłumienie

- Return Loss – tłumiennosć odbicia

- NVP – współczynnik nominalnej prędkości propagacji sygnału

 

Parametry związane z kompatybilnością elektromagnetyczną:

- NEXT – przenik zbliżny

- PS NEXT – suma przeników zbliżnych

- ACR – stosunek tłumienności lini do tłumienności przeniku.


            Wykonana przez nas instalacja kończy się protokołem z pomiarów okablowania, przeszkoleniem personelu który będzie odpowiedzialny za obsługę i użytkowanie sprzętu. Służymy również pomocą w trakcie użytkowania wykonanej instalacji aby spełniała wymagania klienta.

 

            Wykonujemy rozbudowy i modernizacje istniejących już instalacji okablowania strukturalnego oraz doradzamy w tym zakresie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSTALACJE STRUKTURALNE

ZAPRASZAMY DO SKORZYSTANIA Z 
NASZYCH USŁUG.